عناصر و نشانه گرافیکی که امروز شاهد آن هستیم، پاسخی قطعی از تکنیک های گرافیکی متعددی هستند که طی دو قرن گذشته مورد بررسی و اجرا قرار گرفته اند. تاریخچه و تکامل تکنیک های طراحی لوگو از گل و هنر مینیمالیستی گرفته تا خطوط و اشکال صاف و کج همگی درک کنونی ما را از […]

Read More